การเชื่อมต่อ SHOPEE กับ โปรแกรม TRCOMMERCE มีขั้นตอน ดังนี้

ก่อนที่จะเริ่มขั้นตอนการเชื่อมต่อ ให้เข้าไปที่ EXTENSION >> SHOPEE


จากนั้น ขั้นตอนที่ 1

คลิกที่โมดูล ตั้งค่า >> เพิ่มร้านค้า


ใส่ Shop ID และ Shop Name แล้วกดบันทึก


SHOP ID นำมาจากตรงนี้


ขั้นตอนที่ 2

คลิก Connect SHOPEE to TRCOMMERCE


Log in เข้าสู่ระบบ SHOPEE ด้วย email และ รหัสผ่าน

ขั้นตอนที่ 3

คลิกที่โมดูล จัดการรายการ >> Choose Shop >> เลือกวันที่ที่มีการสั่งซื้อ >> PULL DATA (ปุ่มสีแดง)


หลังจากนั้นเลือก order แล้วคลิก Download to TRCOMMERCE (ปุ่มสีฟ้า)

เมื่อทำการ Download แล้ว ระบบจะดึงข้อมูลรายการ Order ที่เลือก ไปที่ใบสั่งขาย(SO)